Produkt dnia
Romeo i Julia. Bajki Baletowe
Romeo i Julia. Bajki Baletowe
34,90 zł 32,00 zł
egz.
Pierwsze kroki w baletkach
Pierwsze kroki w baletkach
39,90 zł 30,00 zł
egz.
Szmaragdowy las, złoty piasek, czarne diamenty
Szmaragdowy las, złoty piasek, czarne diamenty
69,90 zł 37,00 zł
egz.
Bracia Lwie Serce
Bracia Lwie Serce
26,90 zł 22,00 zł
egz.
Nić Ariadny. Mity i labirynty
Nić Ariadny. Mity i labirynty
59,90 zł 55,00 zł
egz.
Złoty atlas
Złoty atlas
69,00 zł 64,00 zł
egz.
Jedz dobrze, sportowa młodzieży!
Jedz dobrze, sportowa młodzieży!
49,90 zł 39,90 zł
egz.
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin księgarni

Regulamin sklepu Kluboksięgarnia.pl

1. Sklep internetowy Kluboksięgarnia.pl, działający pod adresem www.kluboksiegarnia.pl jest prowadzony przez firmę Studio Blok Klaudia Polak-Szewczyk, 02-777 Warszawa, ul. Magellana 5 m 4, NIP 8941785960, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę pod numerem 447607, zwana dalej SPRZEDAWCĄ. 

2. SPRZEDAWCA dokłada wszelkich starań, by zasady i warunki sprzedaży poprzez stronę www.kluboksiegarnia.pl były zgodne z prawami i obowiązkami konsumenta oraz dobrymi praktykami.

3. ZAMAWIAJĄCY powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Podczas składania zamówienia ZAMAWIAJĄCY zostanie poproszony o zaakceptowanie jego postanowień.

 

Realizacja zamówień, formy płatności, ceny i dostawy

4. PRODUKTY dostępne w sklepie można zamawiać przez Internet za pośrednictwem formularza zamieszczonego na niniejszej stronie.

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

5. ZAMAWIAJĄCY składa zamówienie dokonując wyboru PRODUKTÓW i określenia ich ilości w formularzu. ZAMAWIAJĄCY otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail podany przez ZAMAWIAJĄCEGO w trakcie składania zamówienia.

6. ZAMAWIAJĄCY na podany adres e-mail otrzymuje potwierdzenie wysłania zamówienia z magazynu SPRZEDAWCY. 

7. Dostawa będzie realizowana w sposób wybrany przez ZAMAWIAJĄCEGO spośród dostępnych w formularzu zamówienia.

8. Płatność za zamówienie dokonywana jest

 1. za pośrednictwem serwisu Przelewy24, gdzie płatność jest realizowana szybkim przelewem bankowym. Należność jest pobierana w chwili potwierdzenia transakcji na stronie Państwa banku. Podczas składania zamówienia proszę sprawdzić w zakładce www.przelewy24.pl/cms,61,faq_czeste_pytania.htm? s=12#slide12 czy Państwa bank jest dostępny w tym serwisie i w jakich godzinach można dokonywać transakcji on-line. Warunkiem koniecznym do dokonania zapłaty za zamówienie jest to, aby operacja była wykonana w czasie godzin pracy Państwa banku. W przypadku zamówień płaconych szybkim przelewem bankowym (w serwisie Przelewy24), Klient zostaje przekierowany na stronę serwisu Przelewy24. Czas na dokonanie zapłaty wynosi 15 minut. Po prawidłowo wykonanej operacji, serwis Przelewy24 poinformuje Klienta i Księgarnię o dokonanej transakcji.
 2. przelewem na konto SPRZEDAJĄCEGO.

9. Zamówienie jest wysyłane w ciągu 2-5 dni roboczych od powiadomienia o przyjęciu zamówienia do realizacji. O wysyłaniu zamówienia informujemy ZAMAWIAJĄCEGO mailem.

10. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura - jeśli ZAMAWIAJĄCY poda swój NIP i adres do faktury. Dokument handlowy jest doręczany ZAMAWIAJĄCEMU razem z PRODUKTEM.

11. Sklep internetowy nie realizuje zamówień zagranicznych.

12. Czas oczekiwania na przesyłkę jest zależny od dostawcy i wynosi orientacyjnie od 3 do 5 dni od momentu potwierdzenia wysłania zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku trudności z realizacją ZAMAWIAJĄCY zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od sklepu internetowego. Sklep internetowy nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez firmy pocztowe.

13. Po zatwierdzeniu złożenia zamówienia przez ZAMAWIAJĄCEGO, ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do modyfikacji zamówienia o ile nie zostało ono wysłane. W tym celu ZAMAWIAJĄCY powinien skontaktować się ze SPRZEDAWCĄ emailem na adres box@kluboksiegarnia.pl 

14. Ceny PRODUKTÓW są podane w polskich złotych brutto, nie zawierają kosztów przesyłki. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób WYRAŹNY I JEDNOZNACZNY po wybraniu przez ZAMAWIAJĄCEGO sposobu dostawy i płatności.

15. SPRZEDAWCA nie stosuje domyślnych opcji z ukrytymi płatnościami.

 

Odstąpienie od umowy

16. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), ZAMAWIAJĄCY, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jeżeli jednak ZAMAWIAJĄCY wybrał sposób dostarczenia PRODUKTU inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SPRZEDAWCĘ, SPRZEDAWCA nie jest zobowiązany do zwrotu ZAMAWIAJĄCEMU poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

17. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia PRODUKTU w posiadanie przez ZAMAWIAJĄCEGO lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

18. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, ZAMAWIAJĄCY powinien poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. ZAMAWIAJĄCY może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy [wzór jest podany poniżej treści regulaminu]. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.

19. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich PRODUKTÓW objętych zamówieniem albo ich części.

20. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

21. SPRZEDAWCA zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną wysyłając skan oświadczenia na adres e-mail: box@kluboksiegarnia.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Studio Blok, ul. Magellana 5 m 4, Warszawa, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”. SPRZEDAWCA za pośrednictwem korespondencji email niezwłocznie przesyła ZAMAWIAJĄCEMU potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

22. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.

23. SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia ZAMAWIAJĄCEGO o odstąpieniu od umowy oraz towaru, zwraca ZAMAWIAJĄCEMU wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do ZAMAWIAJĄCEGO. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od ZAMAWIAJĄCEGO do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez ZAMAWIAJĄCEGO dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

24. ZAMAWIAJĄCY pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.

25. SPRZEDAWCA dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył ZAMAWIAJĄCY lub na podany w oświadczeniu rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO.

26. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zwrócić przesyłką PRODUKT SPRZEDAWCY lub przekazać go osobie upoważnionej przez SPRZEDAWCĘ do odbioru pod adresem SPRZEDAWCY niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

27. ZAMAWIAJĄCY ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości PRODUKTU będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania PRODUKTU.

28. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje ZAMAWIAJĄCEMU, w przypadku gdy

 1. przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 2. umowa dotyczy dostarczania dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

Reklamacje

29. SPRZEDAWCA przestrzega obowiązku dostarczania PRODUKTÓW bez wad.

30. W przypadku, gdy PRODUKT ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2014, poz. 121) w tym m.in. art. 556 – 576.

31. ZAMAWIAJĄCY ma prawo do złożenia reklamacji na podstawie rękojmi, jeżeli towar konsumpcyjny jest wadliwy.

32. W sytuacji wystąpienia wady ZAMAWIAJĄCY może złożyć do sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:

 1. wymiany towaru na nowy;
 2. naprawy towaru;
 3. obniżenia ceny;
 4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

33. Wybór żądania zależy od ZAMAWIAJĄCEGO. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie z uwzględnieniem następujących okoliczności:

 1. łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;
 2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
 3. to, czy towar był wcześniej reklamowany.

34. Jeśli ZAMAWIAJĄCY żąda wymiany rzeczy lub jej naprawy, SPRZEDAWCA może odmówić spełnienia tego żądania pod warunkiem, że opcja wskazana przez ZAMAWIAJĄCEGO:

 1. byłaby niemożliwa do zrealizowania dla SPRZEDAWCY albo
 2. w porównaniu z drugim z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.

35. SPRZEDAWCA może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji ZAMAWIAJĄCY może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy.

36. SPRZEDAWCA musi wymienić towar lub usunąć wadę w rozsądnym czasie, który trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych. Jeśli SPRZEDAWCA nie dochowa tego terminu, ZAMAWIAJĄCY może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności SPRZEDAWCY i upływu wyznaczonego terminu ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny.

37. SPRZEDAWCA odpowiada wobec ZAMAWIAJĄCEGO za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania. Przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży. W takiej sytuacji to sprzedawca musi udowodnić, że wada powstała z winy ZAMAWIAJĄCEGO. W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, tj. pomiędzy dwunastym a dwudziestym czwartym miesiącem od wydania towaru, ZAMAWIAJĄCY powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.

38. Reklamację można złożyć w dowolnej formie. Dla celów dowodowych najbezpieczniej zrobić to pisemnie. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne ZAMAWIAJĄCY może przekazać SPRZEDAWCY bezpośrednio (za potwierdzeniem na osobnej kopii) lub wysyłać listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail box@kluboksiegarnia.pl

39. Jeżeli żądanie złożone przez ZAMAWIAJĄCEGO przy reklamacji dotyczy:

 1. naprawy towaru,
 2. wymiany towaru na nowy,
 3. obniżenia ceny towaru,

to na SPRZEDAWCY spoczywa obowiązek rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu uznaje się, że reklamacja jest zasadna.

40. PRODUKTY będące przedmiotem reklamacji należy odesłać wraz z informacją o przyczynie reklamacji na adres Studio Blok, ul. Magellana 5 m 4, 02-777 Warszawa albo złożyć reklamacje bezpośrednio u SPRZEDAWCY pod tym adresem.

41. ZAMAWIAJĄCY w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.

 

Ochrona danych osobowych

42.1 Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. dane osobowe ZAMAWIAJĄCEGO wprowadzane są do bazy Studio Blok wyłącznie w celach realizacji zamówień i, w przypadku wyrażenia oddzielnej zgody, w celu informacji o ofercie (działalność marketingowa z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej). Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie w trybie reklamacji. Dane Klienta są wykorzystywane tylko w celu w jakim zostały pozyskane i chronione: w celu realizacji zamówienia (w tym m.in. informowania ZAMAWIAJĄCEGO o statusie zamówienia albo uzyskania opinii ZAMAWIAJĄCEGO co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia) oraz informacji o ofercie i wydarzeniach (newsletter).

42.2 Administratorem danych jest SPRZEDAWCA. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, w trybie reklamacji.
Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej ze sklepu Kluboksięgarnia.pl i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Księgarni Internetowej w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli Klient lub inna osoba fizyczna korzystająca z Serwisu nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło i nie udostępniać ich osobom trzecim.

43. Informacje o transakcjach elektronicznych za pośrednictwem serwisu Przelewy24 (PayPro S.A.) przekazywane są w bezpiecznym połączeniu SSL bezpośrednio do banku Klienta (przelew bankowy). Szczegóły operacji nie są przekazywane ani do Wydawnictwa, ani do serwisu Przelewy24. Szczegółowe informacje dotyczące płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24 znajdują się na stronie internetowej www.przelewy24.pl.

 

Warunki świadczenia usług elektronicznych

44. Strona internetowa www.kluboksiegarnia.pl, zwana dalej STRONĄ WWW, jest administrowana i redagowana przez firmę Studio Blok, 02-777 Warszawa, ul. Magellana 5 m 4, NIP 8941785960, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę pod numerem 447607, zwana dalej SPRZEDAWCĄ, zwaną dalej również „Administratorem”.

45. Strona www służy nabywaniu przez ZAMAWIAJĄCYCH towarów znajdujących się w ofercie SPRZEDAWCY.

46. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest do poszanowania praw autorskich do materiałów znajdujących się na stronie www zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

47. Korzystanie z funkcjonalności strony www jest dobrowolne.

48. Składanie zamówień przez stronę www jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta ZAMAWIAJĄCY następujących minimalnych wymagań technicznych:

 1. Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
 2. Mozilla Firefox w wersji 42 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies, lub
 3. Google Chrom w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies.

49. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie`s w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze strony www przez ZAMAWIAJĄCEGO, umożliwiających:

 1. utrzymania sesji ZAMAWIAJĄCEGO,
 2. dostosowania strony www do potrzeb ZAMAWIAJĄCYCH,
 3. zapewnienie stabilnego i bezpiecznego funkcjonowania księgarni internetowej,
 4. tworzenia statystyk oglądalności podstron www.kluboksiegarnia.pl.

50. Witryna www.kluboksiegarnia.pl może wykorzystywać tzw. „web beacons” w celu otrzymywania informacji takich jak: np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookie`s, w celu oceny efektywności reklam.

51. Sklep Kluboksięgarnia.pl używa plików cookie`s w celu zabezpieczenia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu obsługi ZAMAWIAJĄCYCH. ZAMAWIAJĄCY może w każdej chwili samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie`s - określić warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do swojego urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu używania plików cookie`s znajduje się tutaj .

52. Reklamacje dotyczące funkcjonowania strony www i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres: box@kluboksiegarnia.pl lub na adres SPRZEDAWCY.

53. Administrator będzie rozpatrywać reklamacje, które zostały nadesłane drogą elektroniczną lub listowną. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji na adres składającego reklamację wskazany w reklamacji.

54. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, o której mowa w niniejszym Regulaminie, z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). ZAMAWIAJĄCY składa takie oświadczenie na adres box@kluboksiegarnia.pl. SPRZEDAWCA składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail ZAMAWIAJĄCEGO. Realizacja zamówień PRODUKTÓW złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom niniejszego Regulaminu. Zmiany regulaminu

55. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i warunków oferty.

56. W przypadku wprowadzania zmian do Regulaminu, ZAMAWIAJĄCY będą o nich informowani za pośrednictwem strony internetowej Kluboksięgarnia.pl przynajmniej z czternastodniowym wyprzedzeniem. Regulamin obowiązuje od 01.02.2017

Postanowienia końcowe

57) Regulamin dostępny jest na stronie www.kluboksiegarnia.pl z możliwością jego pobrania oraz odtwarzania i utrwalania jego treści.

58) O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, prawem właściwym dla całości umowy pomiędzy Zamawiającym a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory, które wynikną na tle stosowania niniejszego Regulaminu, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

59) Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. od 15 lutego 2016 roku konsumenci maja prawo do rozwiązywania sporów z e-sklepami za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnego pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Narzędzie pozwala rozstrzygać konflikty bez udziału sądu.

60) Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza, w jakimkolwiek zakresie, praw przysługujących konsumentom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ani też nie może być w taki sposób interpretowane.

61) Postanowienia regulaminu dotyczące reklamacji nie dotyczą Zamawiających, którzy są przedsiębiorcami i dokonują zakupu towarów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową. W takim przypadku stosuje się odpowiednie regulacje Kodeksu cywilnego.

 

 

Wzór:

…………………………………………………………

Miejscowość, data

 

Formularz odstąpienia od umowy

 

Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………… Adres konsumenta:…………………….………………………………… ……………………………………………………………………………………… Adres e-mail:……………………………………………………………….. Numer telefonu:…………………………………………… …………….. Numer zamówienia……………………………………………………… Data odbioru zamówienia………………………………………..…

Studio Blok Kluboksięgarnia.pl, ul. Magellana 5 m 4, 02-777 Warszawa odstąpienie od umowy

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Ja/My (*)…………………………………………………………………………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*): ................................................................................................................................. ............................................................ ..................................................................... ........................................................................................................................ ......... .................................................................................................................................

Numer rachunku bankowego do zwrotu środków (jeśli jest inny niż rachunek bankowy, z którego dokonano zapłaty: ………………………………………………………………………………………………

posiadacz rachunku…………………………………………………………………… ………………………………………………………………….……

…………………………………………………..……

Podpis konsumenta(-ów)

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl